Soru 1

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 


 

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 


 

Soru 3

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

 


 

Soru 4

• Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

 


 

Soru 5

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 6

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 7

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

 


 

Soru 8

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

 


 

Soru 9

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

 


 

Soru 10

I. Kesik yol çizgisi II. Devamlı yol çizgisi III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

 


 

Soru 11

Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

 


 

Soru 12

Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşa- ğı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

 


 

Soru 13

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 


 

Soru 14

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 


 

Soru 15

Geceleyin öndeki araç yakından izlenirken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

 


 

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapı- lan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

 


 

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 


 

Soru 18

Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa- ğıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

 


 

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 21

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

 


 

Soru 22

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

 


 

Soru 23

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 


 

Soru 24

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağı- dakilerden hangisi yapılmalıdır?

 


 

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

 


 

Soru 26

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 27

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 


 

Soru 28

• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir. • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

 


 

Soru 29

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapı- lan çalışmalara ne denir?

 


 

Soru 30

I. Spor ve iş kazaları II. Yüksek bir yerden düşme III. Otomobil ya da motosiklet kazaları Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

 


 

Soru 31

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi • İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi • Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi • Güvenli bir müdahale sağlanması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 


 

Soru 32

Kara yollarında araç kullanan bir sürücü- nün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 


 

Soru 33

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

 


 

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 


 

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

 


 

Soru 36

I. Şerit değiştirmelerde II. Sağa ve sola dönüşlerde III. Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıkları- nın kullanılması zorunludur?

 


 

Soru 37

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

 


 

Soru 38

Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 


 

Soru 39

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre, I. Boyun II. Koltuk altı III. Köprücük kemiği üzeri verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

 


 

Soru 40

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 


 

Soru 41

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 


 

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

 


 

Soru 43

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 


 

Soru 44

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

 


 

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 


 

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 47

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 


 

Soru 48

Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

 


 

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması hâlinde sürücü belgesi verilmez?

 


 

Soru 50

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?