Soru 1

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

 


 

Soru 2

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 


 

Soru 3

ürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olundu- ğunu gösterir?

 


 

Soru 4

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

 


 

Soru 5

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre, I. Boyun II. Koltuk altı III. Köprücük kemiği üzeri verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

 


 

Soru 6

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

 


 

Soru 7

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 


 

Soru 8

I. Kesik yol çizgisi II. Devamlı yol çizgisi III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

 


 

Soru 9

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 


 

Soru 10

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 


 

Soru 11

Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşa- ğı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

 


 

Soru 12

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

 


 

Soru 13

I. Yaşamı korumak II. İyileşmeyi kolaylaştırmak III. Durumun kötüye gitmesini önlemek Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 


 

Soru 14

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

 


 

Soru 15

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi • İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi • Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi • Güvenli bir müdahale sağlanması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 


 

Soru 16

Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

 


 

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 


 

Soru 18

Geceleyin öndeki araç yakından izlenirken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

 


 

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, "kaza sonuçları- nın ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?

 


 

Soru 20

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı- cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 


 

Soru 21

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 22

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

 


 

Soru 23

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapı- lan çalışmalara ne denir?

 


 

Soru 24

I. Kural ihlallerine II. Tehlikeli davranışlara III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

 


 

Soru 25

I. Spor ve iş kazaları II. Yüksek bir yerden düşme III. Otomobil ya da motosiklet kazaları Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

 


 

Soru 26

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

 


 

Soru 27

I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sü- rücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

 


 

Soru 28

• Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

 


 

Soru 29

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 30

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

 


 

Soru 31

Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi gö- revleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 32

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 


 

Soru 33

Kara yollarında araç kullanan bir sürücü- nün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 


 

Soru 34

Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

 


 

Soru 35

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir. Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

 


 

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 


 

Soru 37

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

 


 

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı geli- şen trafik kazası nedenlerindendir?

 


 

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması hâlinde sürücü belgesi verilmez?

 


 

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapı- lan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

 


 

Soru 41

"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

 


 

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 


 

Soru 43

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

 


 

Soru 44

şağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 


 

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

 


 

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

 


 

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

 


 

Soru 48

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 


 

Soru 49

İnsanların işitme sağlığını ve algılaması- nı olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

 


 

Soru 50

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?