Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 


 

Soru 2

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi • İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi • Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi • Güvenli bir müdahale sağlanması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 


 

Soru 3

Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa- ğıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 4

İnsanların işitme sağlığını ve algılaması- nı olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

 


 

Soru 5

I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sü- rücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

 


 

Soru 6

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

 


 

Soru 7

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcı- sının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

 


 

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

 


 

Soru 9

Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi gö- revleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 10

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

 


 

Soru 11

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 


 

Soru 12

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 


 

Soru 13

I. Kural ihlallerine II. Tehlikeli davranışlara III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

 


 

Soru 14

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 


 

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı geli- şen trafik kazası nedenlerindendir?

 


 

Soru 16

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre, I. Boyun II. Koltuk altı III. Köprücük kemiği üzeri verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

 


 

Soru 17

I. Yaşamı korumak II. İyileşmeyi kolaylaştırmak III. Durumun kötüye gitmesini önlemek Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 


 

Soru 18

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

 


 

Soru 19

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

 


 

Soru 20

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir. Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

 


 

Soru 21

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 


 

Soru 22

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

 


 

Soru 23

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

 


 

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

 


 

Soru 25

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 


 

Soru 26

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 


 

Soru 27

I. Kesik yol çizgisi II. Devamlı yol çizgisi III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

 


 

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 


 

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 


 

Soru 30

Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 


 

Soru 31

I. Spor ve iş kazaları II. Yüksek bir yerden düşme III. Otomobil ya da motosiklet kazaları Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

 


 

Soru 32

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 


 

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

 


 

Soru 34

şağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 


 

Soru 35

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 


 

Soru 36

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

 


 

Soru 37

Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

 


 

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 


 

Soru 39

I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 


 

Soru 40

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

 


 

Soru 41

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

 


 

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapı- lan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

 


 

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi, araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarının azalmasına olumlu katkı sağlar?

 


 

Soru 44

Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 


 

Soru 45

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

 


 

Soru 46

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 


 

Soru 47

. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

 


 

Soru 48

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 


 

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

 


 

Soru 50

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapı- lan çalışmalara ne denir?